Huy Thuận Cung cấp đầu kim epson chính hãng

Huy Thuận Cung cấp đầu kim epson chính hãng
Các Đầu kim,rất nhỏ sau khi nhận được tín hiệu in sẽ gõ lên Ribbon (ruy băng - băng mực) các ký tự in theo từng hàng (mỗi lần một đầu kim gõ sẽ hình thành một ký tự in), mỗi ký tự được tạo thành từ rất nhiều điểm nhỏ do đầu in gõ vào. Mực từ Ribbon bám vào tờ giấy in tạo ta các ký tự in trên giấy. Có thể nhận thấy là nguyên lý này khá giống máy đánh chữ mà Ribbon đóng vai trò như một loại giấy than.
* Đầu kim Epson

Đầu kim epson Lq 300 +II giá 1200k
Đầu Kim epsn Lq 310 giá 1200k
Đầu kim Epson lq 680pro giá 1200k
Đầu kim Epson Lq 2180 giá 1200k
Đầu kim Epson Lq 2190 giá 1200k
Đầu kim Epson Lq 350 giá 1200k

Ghi chú: Tất cả hàng mới chính hãng, mới 100%, Bảo hành 03 tháng